Orgel Bijbelboek

Nadert tot God, en Hij zal tot u naderen.

Jakobus 4:8