Orgel Bijbelboek

Het is zaliger te geven dan te ontvangen.

Handelingen 20: 35b