Orgel Bijbelboek

Maar nu, zo zegt de HERE, uw Schepper, o Jakob, en uw Formeerder, o Israel: Vrees niet, want Ik heb u verlost, Ik heb u bij uw naam geroepen, gij zijt Mijn.

Jesaja 43:1

Agenda

Zondag
10
September
Morgendienst
Locatie: Kerk

Voorganger ds. C. van Atten (Leiden). Voorbereiding HA. Deze dienst kan ook online gevolgd worden via www.youtube.com/@cgkmijdrecht/streams. De collecten zijn bestemd voor de Diaconie, Kerk en Kerkelijke kassen. Er is oppas aanwezig.

'Laat de kinderen tot Mij komen'
Vereniging: Zondagsschool
Locatie: Kruispunt


Middagdienst
Locatie: Kerk

Voorganger ds. C. van Atten (Leiden). Deze dienst kan ook online gevolgd worden via www.youtube.com/@cgkmijdrecht/streams. De collecten zijn bestemd voor de Diaconie, Kerk en Kerkelijke kassen.


Maandag
11
September

Dinsdag
12
September
tienercatechese 12-15
Vereniging: Catechese
Locatie: Kruispunt


catechese voor jongeren van 12 t/m 15 jaar door Marian Vennik

Woensdag
13
September

Donderdag
14
September
Aroma in 't Kruispunt
Locatie: Kruispunt


Inloop met koffie en thee voor gasten en gemeenteleden. 
Tijd voor ontmoeting en gezelligheid met een gesprekje hier of spelletje daar.
Iedere donderdag vanaf 10 tot 12 uur

Iedereen welkom!


Vrijdag
15
September

Zaterdag
16
September

Zondag
17
September
Morgendienst
Locatie: Kerk

Voorganger prof. dr. G.C. den Hertog (Apeldoorn). Heilig Avondmaal. De collecten zijn bestemd voor de Diaconie -is bestemd voor Stichting Mercy Ships Holland-, Kerk en Kerkelijke kassen. Er is oppas aanwezig. Deze dienst kan ook online gevolgd worden via www.youtube.com/@cgkmijdrecht/streams

'Laat de kinderen tot Mij komen'
Vereniging: Zondagsschool
Locatie: Kruispunt


Middagdienst
Locatie: Kerk

Voorganger prof. dr. G.C. den Hertog (Apeldoorn).

Heilig Avondmaal.

Deze dienst kan ook online gevolgd worden via www.youtube.com/@cgkmijdrecht/streams

De collecten zijn bestemd voor de Diaconie -is bestemd voor Stichting Mercy Ships Holland-, Kerk en Kerkelijke kassen.