Bijbelboek Orgel

Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe.

Johannes 3:16

Agenda

Zondag
07
Juli
Morgendienst
Locatie: Kerk

Voorganger drs. W.J. Quist (Amersfoort). Voorbereiding Heilig Avondmaal. De collecten zijn bestemd voor de Diaconie, Kerk en Kerkelijke kassen. Er is oppas aanwezig.

Ontmoeting na de dienst
Locatie: Kruispunt


Na de morgendienst is er gelegenheid elkaar te ontmoeten onder het genot van een kop koffie of thee en voor de kinderen een glas fris.
Avonddienst
Locatie: Kerk

Voorganger ds. K. Brouwer (Maarssen). De collecten zijn bestemd voor de Diaconie, Kerk en Kerkelijke kassen.


Maandag
08
Juli

Dinsdag
09
Juli

Woensdag
10
Juli

Donderdag
11
Juli

Vrijdag
12
Juli

Zaterdag
13
Juli

Zondag
14
Juli
Morgendienst
Locatie: Kerk

Voorganger ds. G. Vos. Viering Heilig Avondmaal. De collecten zijn bestemd voor de Diaconie -is de avondmaalscollecte en bestemd voor Plaatselijk diaconaat-, Kerk en Kerkelijke kassen. Er is oppas aanwezig.

Avonddienst
Locatie: Kerk

Voorganger ds. G. Vos. Viering en dankzegging Heilig Avondmaal. De collecten zijn bestemd voor de Diaconie -is de avondmaalscollecte en bestemd voor Plaatselijk diaconaat-, Kerk en Kerkelijke kassen.