Bijbelboek Orgel

Hoogte noch diepte, noch enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde Gods, welke is in Christus Jezus, onze Here.

Romeinen 8:39

Nieuws

Terug naar overzicht

De Wegwijzer over schuilen bij God


Datum: 04 november 2022

Zondag 6 november leidt ds. C. van Atten uit Leiden beide diensten om 10 en 17 uur in de Christelijke Gereformeerde Kerk De Wegwijzer.
's Morgens gaat het over het zijn van God. Paulus is in de wereldstad Athene en getuigt daar van het Evangelie. Als hij gevraagd wordt om meer over God te zeggen laat hij horen dat God niet ver weg is, maar dat wij mensen leven en zijn en bewegen in Hem. Veel mensen vragen zich af: waar is God, Paulus laat weten dat God dichterbij is dan wij vaak denken. Dat is een groot geheim, maat dat geheim wordt opengebroken door Jezus Christus. Wie Hem leert kennen komt midden in het heilgeheim terecht en vindt vrede.
In de middagdienst gaat het over woede. Die vinden we in Psalm 11: heftige woede over verschrikkelijke dingen die gebeuren. De grondslagen van het samenleven worden vernield. Maar juist omdat de gelovige weet dat God het allemaal niet over Zijn kant laat gaan wordt hij niet fatalistisch maar schuilt hij bij God en ontvangt de kracht van het geloof dat alles verwacht van God en van Gods gerechtigheid, en weet hij ook van de kracht van het gebed, van het zingen, van het goede doen, van het geven, van het meeleven. En weet van een nieuwe hemel en een nieuwe aarde waar gerechtigheid woont. Belangstellenden zijn hartelijk welkom in de diensten van De Wegwijzer op het adres Koningin Julianalaan 22 in Mijdrecht. De online diensten kunt u live of achteraf volgen via de link van kerkdienstmeebeleven.nu die op de website cgkmijdrecht.nl/onlinediensten te vinden is. Bekijk wekelijks nieuwe info op cgkmijdrecht.nl/nieuwsartikel