Bijbelboek Orgel

En Ik zal mijn aangezicht niet meer voor hen verbergen, wanneer Ik mijn Geest over het huis IsraÄ—ls heb uitgestort, luidt het woord van de Here HERE.

Ezechiel 39:29

Nieuws

Terug naar overzicht

Startzondag in De Wegwijzer


Datum: 29 augustus 2022

Zondag 4 september leidt ds. D. Quant uit Houten beide diensten in de Christelijke Gereformeerde Kerk De Wegwijzer, die het startschot geven voor het nieuwe verenigingsseizoen en gericht op de jeugd zijn.
De morgendienst, aanvang 10 uur, is speciaal op kinderniveau. Het gaat over een man die de Here Jezus nodig heeft – want hij is verlamd -, maar hem vanwege de drukte niet kan bereiken. Dat leidt tot onorthodoxe acties. Krijgt hij wat hij graag wil, en wat zegt het van de omstanders?
In de middagdienst, aanvang 17 uur, willen we luisteren naar wat God zegt over Zijn gemeente. Hij gebruikt daar in de tekst twee beelden voor: dat van een akker, en dat van een bouwwerk. Wat betekent dat voor de opbouw van het gemeentelijk leven? En hoe gaan we – al luisterend naar de boodschap - als gemeenteleden ons dus inzetten?
Belangstellenden zijn hartelijk welkom in de diensten van De Wegwijzer op het adres Koningin Julianalaan 22 in Mijdrecht. De online diensten kunt u live of achteraf volgen via de link van kerkdienstmeebeleven.nu die op de website cgkmijdrecht.nl/onlinediensten te vinden is. Bekijk wekelijks nieuwe info op cgkmijdrecht.nl/nieuwsartikel