Orgel Bijbelboek

Nu gij Christus Jezus, de Here, aanvaard hebt, wandelt in Hem, geworteld en dan opgebouwd wordend in Hem, bevestigd wordend in het geloof, zoals u geleerd is, overvloeiende in dankzegging.

Kolossenzen 2:6-7

Nieuws

Terug naar overzicht

Opmerkelijk getuigenis in De Wegwijzer


Datum: 30 juli 2019

Zondag 4 augustus leidt ds. J.W. Schoonderwoerd uit Schiedam beide diensten om 10:00 en 18:30 uur in De Wegwijzer.
De morgenpreek gaat over het getuigenis van een jong meisje volgens 2 Koningen 5:2,3. Dit opmerkelijk getuigenis van een jong meisje in een vijandige omgeving heeft een grote uitwerking.
De avondpreek gaat over 2 Koningen 5:9-19. Daar lezen we hoe Naäman de ware God leert kennen en hoe dat zijn leven verandert.
Belangstellenden zijn hartelijk welkom in de diensten op het adres Koningin Julianalaan 22 in Mijdrecht. Thuis live of achteraf de viering bekijken kan via cgkmijdrecht.nl/onlinediensten Bekijk wekelijks nieuwe info op cgkmijdrecht.nl/nieuwsartikel