Orgel Bijbelboek

Bidt en u zal gegeven worden; zoekt en gij zult vinden; klopt en u zal opengedaan worden.
Want een ieder, die bidt, ontvangt, en wie zoekt, vindt, en wie klopt, hem zal  opengedaan worden.

Mattheüs 7:7 en 8

Nieuws

Terug naar overzicht

De Wegwijzer over gerechtigheid


Datum: 22 juli 2019

Zondag 28 juli leidt ds. L.J. Koopman uit Westzaan de dienst om 10 uur in De Wegwijzer. Gerechtigheid is heel belangrijk. Als een misdadiger gestraft wordt, dan zeggen we: 'Gerechtigheid!'. En we bedoelen: 'dat is zijn verdiende loon!'. Als er geen recht wordt gedaan, dan voelen we allemaal aan dat het niet klopt. Ook voor God is gerechtigheid heel belangrijk. Maar als God ons zou geven wat wij verdienen, wat zouden we dan krijgen? Je kunt altijd mensen bedenken die slechter zijn dan jij. Maar als je eerlijk bent, wat verdien je dan? En daarbij: we weten allemaal dat het leven niet eerlijk is; dat je in het leven niet altijd krijgt wat je verlangt en waar je voor werkt, hoe goed je ook je best doet. En toch is God een God van gerechtigheid. Een God die gerechtigheid vraagt, én geeft. Via Psalm 32 komen we dat samen op het spoor: op het spoor van Jezus.
's Avonds om 18:30 uur leidt ds. G. Vos de dienst en behandelt hij uit de Heidelbergse Catechismus zondag 37. Ankerpunten zijn onmisbaar in het samenleven. Toezeggingen, beloften, afspraken waar je op aan kunt. De betrouwbare overheid, de betrouwbare medemens, de betrouwbare partner. is een afspraak eindig? Mag je een afspraak opzeggen, wanneer het niet meer goed voelt, of wanneer die geen voordeel meer heeft? Jezus zegt er het een en ander over in de bergrede.
Belangstellenden zijn hartelijk welkom in de diensten op het adres Koningin Julianalaan 22 in Mijdrecht. Thuis live of achteraf de viering bekijken kan via cgkmijdrecht.nl/onlinediensten Bekijk wekelijks nieuwe info op cgkmijdrecht.nl/nieuwsartikel