Bijbelboek Orgel

Nu kijken we nog in een wazige spiegel, maar straks staan we oog in oog. Nu is mijn kennen nog beperkt, maar straks zal ik volledig kennen, zoals ik zelf gekend ben. Ons resten geloof, hoop en liefde, deze drie, maar de grootste daarvan is de liefde.

1 Korintiërs 13: 12 - 13

Nieuws

Terug naar overzicht

Goede Vrijdag en Pasen in De Wegwijzer


Datum: 15 april 2019

-Op 19 april is het Goede Vrijdag. Dan leidt ds. G. Vos de dienst om 19:30 uur in De Wegwijzer. Preektekst is Lukas 23 vers 43. Ondanks het feit dat Jezus immens lijdt zegt hij tegen de misdadiger die met hem wordt gekruisigd: vandaag zul je met mij in het paradijs zijn. Aanleiding? Deze misdadiger deed vanaf het kruis niet mee met het gespot van de menigte. Hij erkende dat Jezus zonder schuld was gevonnist. En dat desondanks Zijn koninkrijk zou komen. Als dat geen geloof is. Die dag nog mocht de man thuis komen bij God.

-Op 21 april is het Eerste Paasdag. De dienst om 10 uur wordt geleid door ds. Vos, schriftlezing is Lukas 24: 1-20. Jezus heeft zijn leven afgelegd en weer opgenomen. Hij staat op met een verheerlijkt lichaam. De eersteling van allen die door het geloof de nieuwe werkelijkheid zullen binnengaan.

-Om 17 uur leidt ds. C. Brouwer uit Maarssen de middagdienst. Bij een bordspel zoals ganzenbord is niets zo vervelend als de boodschap ‘ga terug naar het begin’. Toch gebeurt er op Pasen eigenlijk iets soortgelijks. Door de overwinning van Jezus op de dood opent zich een nieuwe werkelijkheid. God zegt het tegen u en jou ‘Sta op, begin toch weer te leven!’

-Maandag 22 april is het Tweede Paasdag, dan leidt om 10 uur professor dr. A. Huijgen uit Kampen de dienst.

Belangstellenden zijn hartelijk welkom in de diensten op het adres Koningin Julianalaan 22 in Mijdrecht. Thuis live of achteraf de viering bekijken kan via cgkmijdrecht.nl/onlinediensten Bekijk wekelijks nieuwe info op cgkmijdrecht.nl/nieuwsartikel