Orgel Bijbelboek

Hij zal voor eeuwig de dood vernietigen, en de Here HERE zal de tranen van alle aangezichten afwissen en de smaad van zijn volk zal Hij van de gehele aarde verwijderen, want de HERE heeft het gesproken.

Jesaja 25:8

Nieuws

Terug naar overzicht

De Wegwijzer over de 40-dagen tijd


Datum: 04 maart 2019

Aanpassing:
Door ruiling leidt ds. drs. D. van der Wal uit Nieuw Vennep de dienst om 17 uur. Wat kun je soms ergens tegenop zien. Je moet volgende week weer naar de tandarts. En in je buik vormt zich al een knoop als je er aan denkt. Of je hebt je auto naar de garage gebracht. Wat zal er dit keer uitkomen?
Een mens lijdt dikwijls ’t meest door 't lijden dat hij vreest, doch dat nooit op komt dagen. Zo heeft hij meer te dragen dan God te dragen geeft.
In Johannes 12 zien we ook Iemand die vooruitkijkt en Zich zorgen maakt. Maar Hij heeft er alle reden voor. Want in tegenstelling tot ons weet Hij precies wat er komen gaat en hoe het zal gaan. Hij zal binnenkort een verschrikkelijke dood sterven… "

Zondag 10 maart leidt ds. G Vos beide diensten om 10 en 17 uur in De Wegwijzer. We zijn aangekomen in de veertig dagen tijd. Dan is de vraag aan de orde: welk beeld is er in de hemel over ons mensen. In Lucas 15 geeft Jezus dat aan in de gelijkenis van de zoon die het huis van zijn Vader echt niet op waarde weet te schatten.

Zondagmiddag wordt naast Lucas 15 ook uit de Heidelbergse Catechismus 36 gelezen. Mensen praten nogal eens over de vraag: welk beeld heb je van God. Belangrijker nog is de vraag: hoe spreekt Jezus over zijn Vader. Hij weet het, want Hij komt uit het huis van de Vader. Hij is door de Vader gezonden.

Belangstellenden zijn hartelijk welkom in beide diensten op het adres Koningin Julianalaan 22 in Mijdrecht. Thuis live of achteraf de viering bekijken kan via cgkmijdrecht.nl/onlinediensten Bekijk wekelijks nieuwe info op cgkmijdrecht.nl/nieuwsartikel