Bijbelboek Orgel

Rijken en armen ontmoeten elkander; hun aller Maker is de HERE.

Spreuken 22:2

Nieuws

Terug naar overzicht

Maria ontmoet Elizabeth in De Wegwijzer


Datum: 18 december 2018

Zondag 23 december leidt dominee G. Vos de morgendienst om 10 uur in De Wegwijzer. Lukas 1:39-56 wordt in de dienst gelezen. Heel de wereld viert in deze dagen advent en kerstfeest. Meer dan 260 miljoen mensen. Heel bijzonder wanneer je bedenkt hoe klein dit is aangekondigd. Jezus zou komen als een twijgje aan de boom van het ontredderde nageslacht van David. Maria beseft het pas echt wanneer haar nicht Elisabeth alles blijkt te weten over Maria’s zwangerschap door een engel.

‘s Middags om 17 uur zal ds. P.J. den Hertog (Amsterdam-west) de dienst leiden. Het bijbelgedeelte dat dan gelezen wordt is Lucas 1: 39-45 over de ontmoeting van Maria met Elisabeth. Elisabeth heeft vijf maanden verborgen geleefd. Maria gaat met haast naar Elisabeth (3 à 4 dagen reistijd). Ze heeft iemand nodig met wie ze vertrouwd kan zijn, want wat met haar gebeurt is zo bijzonder. Wie zal dat snappen? De begroeting is heel bijzonder. Maria zal wel iets gezegd hebben als: Dag tante! En dan de groet van Elizabeth. Niet: Dag nicht! Maar: Dat mij dát mag overkomen, dat ik de moeder van mijn Heer mag ontvangen! Als je echt ontdekt dat Jezus bij je op de stoep staat, zeg je niet: Leuk, dat U even langs komt. En kan ik U ergens een plezier mee doen? Nee, dan weet je je geen raad van verwondering. Je denkt: Dat mij dat gebeuren mag. Hoe bestáát het! Wil Jezus over mijn drempel stappen?

Belangstellenden zijn hartelijk welkom op het adres Koningin Julianalaan 22 in Mijdrecht. Thuis live of achteraf de viering bekijken kan via cgkmijdrecht.nl/onlinediensten Benieuwd naar waar de preken over zullen gaan? Bekijk wekelijks nieuwe info op cgkmijdrecht.nl/nieuwsartikel