Orgel Bijbelboek

Daarom, zo zegt de Here HERE: Zie, Ik leg in Sion een steen ten grondslag, een beproefde steen, een kostbare hoeksteen van een vaste grondslag; hij die gelooft, haast niet.

Jesaja 28:16

Nieuws

Terug naar overzicht

Heilig Avondmaal in De Wegwijzer


Datum: 19 november 2018

Zondag 25 november leidt ds. G. Vos beide diensten om 10 en 17 uur in De Wegwijzer, die in het teken staan van de viering van het Heilig Avondmaal.

's Morgens is het thema: Is daar dan nog sprake van? De gelovigen mochten hun geduld en geloof niet verliezen. Christus wilde nog mensen redden uit hun zelfingenomen en verdrukkende cultuur. Het kwaad mag niet doorgaan. In Openbaring 19 vers 1-11 proef je de opluchting: het heil van God is toch gekomen. God heeft toch recht gebracht.

Om 17 uur is het thema: Wat doet Jezus met ons? Schriftlezing is Efeze 5: 25-27.

Ds. Vos en zijn vrouw nodigen de lezer graag uit voor een maaltijd. En met diegenen die na de koffie nog blijven, willen zij een inspirerend bijbelgedeelte lezen. Wie doet er mee? Informatie over tijd en plaats: lcvoskunst@gmail.com of 0626119283.

Belangstellenden zijn hartelijk welkom op het adres Koningin Julianalaan 22 in Mijdrecht. Thuis live of achteraf de viering bekijken kan via cgkmijdrecht.nl/onlinediensten Benieuwd naar waar de preken over zullen gaan? Bekijk wekelijks nieuwe info op cgkmijdrecht.nl/nieuwsartikel