Orgel Bijbelboek

Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe.

Johannes 3:16

Nieuws

Terug naar overzicht

De Wegwijzer over tekenen van de eindtijd


Datum: 12 november 2018

Zondag 18 november leidt ds. G. Vos beide diensten om 10 en 17 uur in De Wegwijzer.

's Morgens wordt Openbaring 18 gelezen. De verheerlijkte Christus helpt de apostel Johannes aan nieuw inzicht over de stad Rome. De zelfverheerlijking van Rome (vergelijk met Babel) is een voorteken voor de val van Rome. Hoogmoed gaat altijd vooraf aan de val. Als je er geen afstand van neemt, wordt je erin meegetrokken. Dat helpt Johannes, die niet onder de indruk is van Rome maar tegelijkertijd bang.

Om 17 uur begint de middagdienst en wordt Mattheus 24 gelezen. Een heel duidelijk teken van de eindtijd is de voortgaande verkondiging van het evangelie. Inmiddels zijn er 12.000 volken bereikt. En we kennen ruim 13.000 volken. We hebben dus de langste tijd gewacht. Denk ook aan de terugkeer van Israel. Wie Christus elke dag verwacht hoeft zich niet bezig te houden met allerlei scenario's.

Belangstellenden zijn hartelijk welkom op het adres Koningin Julianalaan 22 in Mijdrecht. Thuis live of achteraf de viering bekijken kan via cgkmijdrecht.nl/onlinediensten Benieuwd naar waar de preken over zullen gaan? Bekijk wekelijks nieuwe info op cgkmijdrecht.nl/nieuwsartikel