Orgel Bijbelboek

Want er is geen onderscheid tussen Jood en Griek. Immers, één en dezelfde is Heer over allen, rijk voor allen, die Hem aanroepen; want: al wie de naam des Heren aanroept, zal behouden worden.

Romeinen 10:12-13

Nieuws

Terug naar overzicht

De Wegwijzer over de tabernakel


Datum: 13 augustus 2018

Zondag 19 augustus leidt ds. D. Quant uit Houten beide diensten om 10 en 18:30 uur.

Info over de morgendienst: In het Oude Testament wordt in het boek Exodus verteld over het volk Israël dat 40 jaar door de weg woestijn zwierf, op weg naar het beloofde land. Tijdens die tocht gaf God bevel aan Mozes om een tent te bouwen. Een tent waarin Hij zijn volk wilde ontmoeten. Die tent bestond uit onderdelen die nauwkeurig op Gods aanwijzing gebouwd moesten worden. Ze hadden alle hun geestelijke betekenis. Dat gold ook voor de planken die de muren van deze tent vormden. Vanmorgen een preek over die planken.

Info avonddienst: We weten allemaal hoe belangrijk het is om een dak boven je hoofd te hebben. Zo’n dak beschermt je voor de invloed van de weersomstandigheden. Een dak hoort daarom bij de meest elementaire levensbehoeften. Het dak van de tabernakel werd gevormd door niet minder dan vier tentkleden. Een preek over die tentkleden en hun betekenis dus.

Belangstellenden zijn hartelijk welkom op het adres Koningin Julianalaan 22, Mijdrecht. Thuis live of achteraf de viering bekijken kan via cgkmijdrecht.nl/onlinediensten Bekijk wekelijks nieuwe info op cgkmijdrecht.nl/nieuwsartikel