Bijbelboek Orgel

En het overige viel in goede aarde en opkomende en uitstoelende gaf het vrucht, en het droeg tot dertigvoud, zestigvoud en honderdvoud toe.

Marcus 4:8

Nieuws

Terug naar overzicht

Bevestiging van ambtsdragers in De Wegwijzer


Datum: 09 juli 2018

Zondag 15 juli leidt ds. G. Vos de dienst om 10 uur, waarin bevestiging van ambtsdragers zal plaatsvinden.

Overal hebben we coördinatoren, toerusters en mentoren. Jij bent verantwoordelijk en anderen wijzen je de ruimte en middelen toe. Mentoren helpen ook bij je motivatie. Al deze dingen vind je al min of meer terug in Efeze 4:16. Oudsten en diakenen om de gemeente te besturen. Een ding is uniek. Ze reiken ook hulp aan om aansluiting te vinden bij Christus en te groeien uit hem.

Om 18:30 uur leidt ds. K. Brouwer uit Maarssen de dienst. De schriftlezing is dan Matteus 14 over de geschiedenis dat Petrus loopt over het water. Het thema is 'Uitstappen of blijven zitten?' Door de geschiedenis nauwkeurig te lezen, valt op dat Jezus helemaal niet wil dat Petrus loopt op water. Wij hoeven niet in geloof uit te stappen naar Jezus. Wij mogen geloven dat in Jezus, God zelf naar ons toe is gekomen. Hij komt met zijn belofte van vrede en redding.

Belangstellenden zijn hartelijk welkom op het adres Koningin Julianalaan 22, Mijdrecht. Thuis live of achteraf de viering bekijken kan via cgkmijdrecht.nl/onlinediensten Bekijk wekelijks nieuwe info op cgkmijdrecht.nl/nieuwsartikel