Orgel Bijbelboek

En al wat gij in het gebed gelovig vragen zult, zult gij ontvangen.

Matthe├╝s 21:22

Nieuws

Terug naar overzicht

De Wegwijzer over de koperen slang


Datum: 18 juni 2018

 Zondag 24 juni hoopt student C. Pronk uit Veenendaal beide diensten om 10 en 18:30 uur te leiden.

's Morgens wordt Numeri 21: 4-9 gelezen. Een bekende geschiedenis die naar voren komt als het volk Israël door de woestijn reist naar het Beloofde Land is de geschiedenis van de koperen slang. Het volk moppert en is nergens meer tevreden over. Ze gaan zover dat ze de Heere God en Zijn knecht Mozes de schuld gaan geven. De Heere straft het volk en velen moeten sterven, omdat ze ontevreden over de weg van God zijn. Maar Mozes bidt tot de Heere en de Heere confronteert het volk met een koperen slang, die het Evangelie van God laat zien. Het laat de noodzaak en de zegen van de koperen slang zien.

's Avonds is de kerntekst 1 Johannes 2: 1-2. Johannes schrijft aan de gemeenten in klein-Azië een brief. Hij is bezorgd over al de heidense dwalingen die de leden van de gemeenten in de greep hebben. Johannes houdt van de gemeenten die hij in de jaren ervoor gediend heeft. Vanwege die dwalingen gaat Johannes de gemeenten vermanen en in die vermaning wijst hij op Jezus Christus die aan de rechterhand van de Heere zit en bidt. Johannes laat zien dat in het werk van Christus een onbegrijpelijke uitwerking zit. Dat de Heere God eenzijdig Zijn genade wil geven vanwege Zijn Zoon.

Belangstellenden zijn hartelijk welkom op het adres Koningin Julianalaan 22, Mijdrecht. Thuis live of achteraf de viering bekijken kan via cgkmijdrecht.nl/onlinediensten Bekijk wekelijks nieuwe info op cgkmijdrecht.nl/nieuwsartikel