Orgel Bijbelboek

Vertrouw op de HERE met uw ganse hart en steun op uw eigen inzicht niet. Ken Hem in al uw wegen, dan zal Hij uw paden recht maken.

Spreuken 3:5-6

Nieuws

Terug naar overzicht

De Wegwijzer over Goddelijke liefde


Datum: 11 juni 2018

 Zondag 17 juni leidt ds. G. Vos beide diensten om 10 en 18:30 uur die in het teken staan van de viering van het Heilig Avondmaal.

's Morgens wordt 1 Korinthe 13 gelezen. Paulus geef ons toch eens raad. De mensen zijn tot geloof gekomen in Christus. En de sfeer werd steeds beter. Maar sinds ze streven naar de hoogste geestesgaven schoppen ze elkaar voor de schenen. Wat moeten we doen? Paulus antwoordt broodnuchter. De hoogste geestelijke gave is die van de Goddelijke liefde. Dan is het gelijk voorbij met meer willen zijn dan de ander. Prachtig!

's Avonds is de kerntekst Handelingen 5 vers 32. Christus vervult ons met de Geest nadat wij met hem meegelopen zijn om te horen wat onze taak is. Je baas zegt in zo’n geval: succes ermee. De Here Jezus vervult je met zijn Geest. Hij geeft zijn Heilige Geest aan hen die Hem gehoorzamen.

Belangstellenden zijn hartelijk welkom op het adres Koningin Julianalaan 22, Mijdrecht. Thuis live of achteraf de viering bekijken kan via cgkmijdrecht.nl/onlinediensten Bekijk wekelijks nieuwe info op cgkmijdrecht.nl/nieuwsartikel