Bijbelboek Orgel

Hij zal voor eeuwig de dood vernietigen, en de Here HERE zal de tranen van alle aangezichten afwissen en de smaad van zijn volk zal Hij van de gehele aarde verwijderen, want de HERE heeft het gesproken.

Jesaja 25:8

Nieuws

Terug naar overzicht

Spreken over verzoening in De Wegwijzer


Datum: 04 juni 2018

Zondag 10 juni leidt ds. G. Vos beide diensten om 10 en 18:30 uur in De Wegwijzer. 's Morgens wordt Handelingen 5 gelezen. De taak van de politie bij een rel is deëscaleren. Dat vraagt nederigheid. Na Pinksteren gaan de leiders in Jeruzalem escaleren. Petrus en Johannes blijven spreken over verzoening met Christus. Daarom worden ze gegeseld. Ondanks dat gaan ze blij naar huis en groeit de gemeente.

's Avonds wordt Handelingen 2 en 1 Korinthe 12 gelezen. De discipelen krijgen de opdracht om te dopen met water. Christus doopt met de Heilige Geest. Bij de start van het geloof doordrenkt hij ons met zijn Geest. En wat gebeurt er dan?

Belangstellenden zijn hartelijk welkom op het adres Koningin Julianalaan 22, Mijdrecht. Thuis live of achteraf de viering bekijken kan via cgkmijdrecht.nl/onlinediensten Bekijk wekelijks nieuwe info op cgkmijdrecht.nl/nieuwsartikel