Bijbelboek Orgel

Verdraagt elkanders moeilijkheden; zó zult gij de wet van Christus vervullen.

Galaten 6:2

Nieuws

Terug naar overzicht

De Wegwijzer over bekering en roeping van Saulus


Datum: 28 mei 2018

Zondag 3 juni leidt ds. G. Vos de dienst om 10 uur in De Wegwijzer. Schriftlezing is Job 1 tot 2 vers 10.
God legt niet alles uit en toch helpt hij goed. Mieke bouwt een kaartenhuis. Ze kan dat heel goed. Haar vader helpt mee. Een buurjongetje sluipt binnen. Hij beweegt de kamerdeur snel op en neer en weg is hij. Mieke huilt. Hoe kan dat nou! Ik heb niks verkeerd gedaan. Niks aangeraakt. En deze vader? Hij verklapt het niet. Maar hij helpt wel. Zo gaat het ook in het boek Job.

Vanaf vandaag beginnen de 2de diensten om 18:30 uur. Dan leidt ds. P.A.C. Boom uit Boskoop de dienst. Schriftlezing: Handelingen 9:1-22. Thema: De roeping van Saulus. Ben je al bekeerd? Een vraag die je kan horen van een straatevangelist of in de kerk. Wat er met Saulus gebeurt kan je zo'n bekeringsgeschiedenis noemen. Hij maakt echt een ommekeer. Maar deze geschiedenis leert ons veel meer dan dat. Het is niet alleen bekering, maar vooral roeping, God heeft een taak voor Saulus. En Saulus is niet de enige die geroepen wordt, Ananias wordt ook geroepen, maar voor een heel ander soort taak. God roept verschillende mensen, niet om hetzelfde bekeringsverhaal te kunnen vertellen, maar voor de weg die God met een ieder persoonlijk wil gaan.

Belangstellenden zijn hartelijk welkom op het adres Koningin Julianalaan 22, Mijdrecht. Thuis live of achteraf de viering bekijken kan via cgkmijdrecht.nl/onlinediensten Bekijk wekelijks nieuwe info op cgkmijdrecht.nl/nieuwsartikel