Orgel Bijbelboek

Dan zult gij met vreugde water scheppen uit de bronnen des heils

Jesaja 12:3

Nieuws

Terug naar overzicht

Pinksteren vieren in De Wegwijzer


Datum: 14 mei 2018

Zondag 20 mei is het Eerste Pinksterdag, dan leidt ds. G. Vos beide diensten om 10 en 17 uur in De Wegwijzer.

-'s Morgens wordt Handelingen 2 gelezen. Nu kan het! Op de Pinksterdag ontvangen 120 leerlingen van Christus de Heilige Geest. Ze gingen denken en doen zoals Christus het hen had voorgedaan. Ze gingen dienen en getuigen. De Joodse omstanders hebben meteen begrepen: dit is echt. Dit is niet iets van mensen.

-'s Middags komt de tekst uit Romeinen 10 en Handelingen 19. Na Pinksteren gaan honderden Christenjoden zich inzetten voor de volken. Zoals God lang geleden had beloofd. Velen uit de volken sluiten zich aan. Totdat ook velen uit de Joden gaan toetreden.

Op Tweede Pinksterdag leidt ds. J. van Amstel uit Ede de dienst om 10 uur. Drieduizend gelovigen erbij op een dag, hoe kan dit gebeuren? Wat zit er achter? Vooral als in deze tijd zovelen de kerk verlaten. Hoe gebeurt dit wonder?

Belangstellenden zijn hartelijk welkom op het adres Koningin Julianalaan 22, Mijdrecht. Thuis live of achteraf de viering bekijken kan via cgkmijdrecht.nl/onlinediensten Bekijk wekelijks nieuwe info op cgkmijdrecht.nl/nieuwsartikel