Bijbelboek Orgel

Mijn broeders, houdt uw geloof in onze Here der heerlijkheid, Jezus Christus, vrij van aanzien des persoons.

Jakobus 2:1

Nieuws

Terug naar overzicht

De Wegwijzer over de ark van Noach


Datum: 01 mei 2018

Zondag 6 mei leidt ds. G. Vos beide diensten om 10 en 17 uur in De Wegwijzer.

-'s Morgens gaat het over Genesis 6, de geschiedenis van Noach. Noach is nog zo ongeveer de enige die wandelt met God. God kondigt een watervloed aan om een eind te maken aan geweld en corruptie. Maar eerst moet de ark van Noach klaar zijn. Voor allen die afstand nemen van geweld en corruptie. Die ook willen wandelen met God.

-'s Middags gaat het over het geboren worden uit water en geest.

Belangstellenden zijn hartelijk welkom op het adres Koningin Julianalaan 22, Mijdrecht. Thuis live of achteraf de viering bekijken kan via cgkmijdrecht.nl/onlinediensten