Orgel Bijbelboek

Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe.

Johannes 3:16

Nieuws

Terug naar overzicht

De Wegwijzer over een weduwe in hongersnood


Datum: 02 april 2018

Op zondag 8 april is prof.dr. G.C. den Hertog uit Apeldoorn gastpredikant in de diensten om 10 en 17 uur in De Wegwijzer.

-'s Morgens is de kerntekst uit Filippenzen 3:10-11. De strijd om de opstanding van Christus in onze tijd gaat vaak over deze ene vraag: is de gekruisigde Jezus lichamelijk opgestaan uit de dood? Dan gaat het om de vraag wat toen en daar werkelijk gebeurd is. Maar dat is dan een gebeuren dat beslissend is, waar kracht tot behoud van uitgaat, dat heel ons leven in een ander licht plaatst. Wat doet de opstanding van Christus met Paulus?
1. Hij ruimt radicaal op waar hij zich rijk mee rekende.
2. Hij wil alleen Christus kennen en de kracht van zijn opstanding
3. Hij laat zich meenemen op de weg van Christus

-'s Middags wordt 2 Koningen 4:1-7 gelezen. In dit gedeelte uit de Bijbel vindt een wonder plaats. Een weduwe heeft geen toekomst, het is barre hongersnood, ze heeft alleen een flesje olie. Ze komt bij de profeet en die draagt haar op overal vandaan kruiken bij elkaar te halen en ze te vullen met de olie uit het ene kruikje. Ze worden allemaal vol. Maar we zien in dit gedeelte alleen mensen aan het werk. Waar is de HERE God in dit wonder achter gesloten deuren?! En wat zegt het ons?

Belangstellenden zijn hartelijk welkom op het adres Koningin Julianalaan 22, Mijdrecht. Thuis live of achteraf de viering bekijken kan via cgkmijdrecht.nl/onlinediensten