Orgel Bijbelboek

Nu kijken we nog in een wazige spiegel, maar straks staan we oog in oog. Nu is mijn kennen nog beperkt, maar straks zal ik volledig kennen, zoals ik zelf gekend ben. Ons resten geloof, hoop en liefde, deze drie, maar de grootste daarvan is de liefde.

1 Korintiërs 13: 12 - 13

Nieuws

Terug naar overzicht

Goede Vrijdag en Pasen in De Wegwijzer


Datum: 26 maart 2018

-30 maart is het Goede Vrijdag en dan leidt ds. G. Vos de dienst om 19:30 uur in De Wegwijzer. De preektekst is Johannes 19:19. Boven Jezus’ hoofd aan het kruis komt een bordje met ‘de Koning der Joden’. Pilatus hoopt dat de mensen dit bordje vergelijken met degene die eronder hangt en dat ze dit een bespottelijke uitspraak vinden. Totdat het kwartje valt. Jezus neemt door Zijn kruisdood de zonde van de wereld weg. Maar daarna vervult het koninkrijk der hemelen de wereld.

-Zondag 1 april is het Eerste Paasdag en leidt ds. G. Vos de dienst om 10 uur, de tekst komt uit Johannes 20: vers 1-9. Soms denk je dat iets niet op die plaats ligt en zoek je ergens anders. Maria was er zo van overtuigd dat Jezus niet opgestaan was, dat ze Hem voor een ander aanzag. Maar toen Hij sprak, herkende ze hem. De opgestane Jezus spreekt nog steeds. Door zijn Geest kunnen we Hem herkennen, ook vandaag.

-Om 17 uur komt ds. H. van Eeken uit Delft naar Mijdrecht om de dienst te leiden. Het thema is: Op de derde dag. Door heel de Bijbel heen gebeuren er bijzondere dingen op een derde dag. Het meest bijzonder is Jezus' opstanding uit de dood. In de dienst lezen we vier bijbelgedeelten waarin de derde dag een bijzondere plek heeft.

-Maandag 2 april is het Tweede Paasdag en dan leidt ds. J. van Amstel uit Ede de dienst om 10 uur, waarin ook een aantal Paasliederen gezongen worden. Is Jezus wel echt opgestaan uit het graf? Wie bewijst dit? Dat kun je toch niet zomaar geloven? Er zijn getuigen van Zijn opstanding. Maar vooral heeft Jezus Zelf al eerder gezegd dat Hij zou opstaan. En Hij kan het weten! Vooral heeft Hij laten weten dat Hij de Opstanding Zelf is. Wat dat betekent zal ds. Van Amstel uitleggen in de verkondiging.

Belangstellenden zijn hartelijk welkom op het adres Koningin Julianalaan 22, Mijdrecht. Thuis live of achteraf de viering bekijken kan via cgkmijdrecht.nl/onlinediensten