Orgel Bijbelboek

Want er is geen onderscheid tussen Jood en Griek. Immers, één en dezelfde is Heer over allen, rijk voor allen, die Hem aanroepen; want: al wie de naam des Heren aanroept, zal behouden worden.

Romeinen 10:12-13

Nieuws

Terug naar overzicht

De Wegwijzer over de intocht in Jeruzalem


Datum: 27 februari 2018

Zondag 4 maart leidt kandidaat J. van Vulpen uit Kesteren de diensten om 10 en 17 uur in De Wegwijzer.

In de morgendienst gaat de preek, naar aanleiding van Mattheus 21:1-11, over de intocht van Jezus in Jeruzalem. De vraag die centraal staat is wie de Heere Jezus voor ons is. De evangelist tekent Hem als de Zachtmoedige Koning. Een Koning die kan, wil en mag zalig maken en die te aanbidden is!

In de middagdienst is de preektekst Johannes 19:16b-17a. In deze woorden gaat het er over dat Jezus gevangen genomen wordt, het kruis draagt en de stad uitgaat. In deze enkele woorden schildert Johannes de waarde van het lijden en sterven van de Zaligmaker. Niet om medelijden met Hem te hebben, maar om de heerlijkheid te zien in dat wat Hij vrijwillig wilde doen.

Belangstellenden zijn hartelijk welkom op het adres Koningin Julianalaan 22, Mijdrecht. Thuis live of achteraf de viering bekijken kan via cgkmijdrecht.nl/onlinediensten