Orgel Bijbelboek

En doet bij dit alles de liefde aan, als de band der volmaaktheid.

Kolossenzen 3:14

Nieuws

Terug naar overzicht

Viering van het Heilig Avondmaal in De Wegwijzer


Datum: 15 januari 2018

Op zondag 21 januari leidt ds. G. Vos beide diensten om 10 en 17 uur die in het teken staan van de viering van het Heilig Avondmaal.

's Morgens is het bijbelgedeelte Marcus 1 vers 9-13 en het thema: Jezus in onze plaats. Het volk Israel heeft als 'eerstgeborene van de Vader' niet aan de verwachtingen voldaan. Jezus gaat als de eerstgeborene van God wel aan de verwachtingen voldoen. Christus vervult dus voor mensen 'de gerechtigheid' wanneer ze die gelovig aannemen.

’s Middags is de tekst uit Marcus 1 vers 32-39 en is het thema: Liever reuring, maar geen bekering? Van meet af aan zijn er wonderen en tekenen, wanneer Jezus optreedt. De mensen komen ervoor. Alleen, ze willen reuring en geen bekering. Jezus brengt veel tijd met hen door en blijft trouw in de verkondiging. De mensen worden daardoor gegrepen en zien toch het belang van gebed en bekering.

 Belangstellenden zijn hartelijk welkom op het adres Koningin Julianalaan 22, Mijdrecht. Thuis live of achteraf de viering bekijken kan via cgkmijdrecht.nl/onlinediensten