Bijbelboek Orgel

Hoor, Israël: de HERE is onze God; de HERE is één! Gij zult de HERE, uw God, liefhebben met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw kracht.

Deuteronomium 6:4-5

Nieuws

Terug naar overzicht

Oud en nieuw vieren in De Wegwijzer


Datum: 28 december 2017

Zondag 31 december leidt ds. G. Vos beide diensten om 10 en 17 uur.

 's Morgens wordt Matteus 12 gelezen. Wanneer Jezus het evangelie verkondigt, willen de mensen bovennatuurlijke tekenen zien. Inmiddels is het bovennatuurlijke ook weer ‘in’. De Here Jezus zegt: er is eigenlijk maar één teken: het teken van Jona. We zijn benieuwd waarom dat teken overtuigend is

 In de Oudejaarsavonddienst (aanvang 17 uur) lezen we uit Matteüs 2:13vv. Vluchtelingen… we horen van hen en zien ze steeds. Ook Jezus was vluchteling.  Zijn ouders vluchtten met Hem naar Egypte. Jezus werd uit Egypte geroepen om zijn volk vrijheid te schenken. Net als Mozes. Hoe vrij zijn wij? Hoe kunnen we vrij worden? Vluchten, afsluiten en verwachten, het zijn werkwoorden rond oud en nieuw.

Op nieuwjaarsmorgen wensen we elkaar zegen voorafgaand aan de dienst onder het genot van een kop koffie. Vervolgens begint om 10:30 uur de dienst en willen we horen hoe God voorop ging bij de uittocht door een wolkkolom en vuurkolom. De levende Heiland gaat net zo voorop in het nieuwe jaar. De lezingen zijn uit Exodus 13 en Hebreeën 12.

 Belangstellenden zijn hartelijk welkom op het adres Koningin Julianalaan 22, Mijdrecht. Thuis live of achteraf de viering bekijken kan via cgkmijdrecht.nl/onlinediensten