Orgel Bijbelboek

Want: Alle vlees is als gras en al zijn heerlijkheid als een bloem in het gras; het gras verdort en de bloem valt af, maar het woord des Heren blijft in der eeuwigheid. Dit nu is het woord, dat u als evangelie verkondigd is.

1 Petrus 1:24-25

Nieuws

Terug naar overzicht

Echt vrij zijn in De Wegwijzer


Datum: 26 oktober 2017

Zondag 29 oktober leidt ds. M. Bot uit Maassluis de morgendienst om 10 uur. De preek gaat over: Wat is echt vrij zijn? In onze maatschappij lijken we heel vrij, maar we laten ons makkelijk beheersen door de machten die ons zeggen vrij te maken: geld, bezit, mode, reizen, etc. Echte vrijheid leer je bij Jezus: dan sta je boven deze machten, en gebruikt ze in het Koninkrijk van God. 1 Korinthe 3:21-23: met Jezus bezitten we zelfs de hele wereld al! We laten ons door de machten niet intimideren, want we weten dat zij voorbij gaan, en Gods rijk voor eeuwig is.
's Middags om 17 uur leidt ds. A.J. van der Toorn uit Leiden de dienst, de preek gaat over Spreuken 18,10.
Hoogleraar historische Nederlandse letterkunde Herman Pleij schreef een essay voor de Maand van de Geschiedenis, die deze maand wordt gehouden en die ‘geluk’ als thema heeft. In een interview zei hij: ‘We hebben een obsessie met genieten en gelukkig willen zijn. Hoe je het doet kan niet schelen. Wat je doet maakt ook niet uit. Als je maar gelukkig bent, dáár gaat het om. Gelukkig zijn of worden is het ultieme dagelijkse streven en de ‘geluksindustrie’ doet ons geloven dat het maakbaar is’.
En inderdaad, we doen alsof geluk maakbaar is. Dat we onszelf in blijvende veiligheid kunnen brengen. Er zelf voor kunnen zorgen: nu heb ik genoeg, nu heb ik eigenlijk niets meer nodig. Maar zoveel veiligheid vind je alleen als je alles loslaat en gaat rennen voor je leven… naar de HEER, God onze Maker.
Belangstellenden zijn hartelijk welkom op het adres Koningin Julianalaan 22, Mijdrecht. Thuis live of achteraf de viering bekijken kan via cgkmijdrecht.nl/onlinediensten