Orgel Bijbelboek

Want over de engelen ontfermt Hij Zich niet, maar Hij ontfermt Zich over het nageslacht van Abraham.

Hebreeen 2:16

Nieuws

Terug naar overzicht

Heilig Avondmaal vieren in De Wegwijzer


Datum: 25 september 2017

Zondag 1 oktober staan beide diensten in het teken van de viering van het Heilig Avondmaal. Om 10 uur is de Schriftlezing uit 1 Johannes 3. Binnen de gemeente van Christus kunnen mensen zich ook onttrekken en verheffen. Dat moet niet zegt Johannes. We zijn een huisgezin van de hemelse Vader en de Zoon leert ons hoe we dit te boven komen. Blijf er niet in steken.

Om 17 uur wordt een gedeelte uit de Heidelbergse Catechismus behandelt. Degenen die in Christus geloven hebben iets met elkaar dat het alledaagse te boven gaat. De Heilige Geest van Christus zorgt voor de gemeenschap der gelovigen. HC21 gaat over het uitnodigden naar elkaar en naar hen die buiten zijn.

Belangstellenden zijn hartelijk welkom op het adres Koningin Julianalaan 22, Mijdrecht. Thuis live of achteraf de viering bekijken kan via cgkmijdrecht.nl/onlinediensten