Bijbelboek Orgel

Want uw man is uw Maker, HERE der heerscharen is zijn naam; en uw losser is de Heilige Israëls, God der ganse aarde zal Hij genoemd worden.

Jesaja 54:5

Nieuws

Terug naar overzicht

Wandelen in het licht in de Wegwijzer


Datum: 11 september 2017

Zondagmorgen 17 september om 10 uur is de schriftlezing uit 1 Johannes 1: 5-2:1. Johannes merkt dat de mensen rond Efeze vragen hebben. Vanwege mensen die duidelijk zeggen dat ze God liefhebben, maar toch doorgaan met duistere praktijken. Daarom zegt Johannes eerst dat God licht is. En wie de God liefheeft, die licht is, die wandelt ook in het licht.

's Middags om 17 uur begint Johannes uit te leggen hoe God liefde is in de zending van zijn Zoon. Zijn liefde aanvaard je door Zijn Zoon te aanvaarden. Moderne vaders zeggen wel eens tot hun kind: wanneer jij je er goed bij voelt, wie ben ik dan. God zegt: wanneer je mijn zoon aanvaard zoals ik hem heb bedoeld, dan heb je me lief.

Belangstellenden zijn hartelijk welkom op het adres Koningin Julianalaan 22, Mijdrecht. Thuis live of achteraf de viering bekijken kan via cgkmijdrecht.nl/onlinediensten