Orgel Bijbelboek

14 Ik ben de goede herder en Ik ken de mijne en de mijne kennen Mij, 15 gelijk Mij de Vader kent en Ik de Vader ken, en Ik zet mijn leven in voor de schapen.

Johannes 10:14-15

Nieuws

Terug naar overzicht

Wederzijdse liefde in De Wegwijzer


Datum: 29 augustus 2017

Op zondag 3 september leidt prof.dr. H.J. Seldenhuis uit Hasselt om 10 uur de morgendienst in De Wegwijzer. De Schriftlezing is uit Johannes 9. In deze geschiedenis maakt de Heiland de overgang van lichamelijke naar geestelijke blindheid. Onderweg daar naartoe zijn er verschillende momenten van ´crisis´, momenten waarop mensen moeten beslissen of ze de Here Jezus geloven of niet. Dat ´crisis-moment´ is er ook voor ons. Elke preek. Elke dag.

Tijdens de middagdienst (aanvang 17 uur) zal de preek gaan over Psalm 25:14. Daar zegt de HEERE dat Hij met degenen die Hem eerbiedig liefhebben omgaat zoals een man vertrouwelijk omgaat met zijn vriend. Zo laat Hij weten dat Hij uit is op wederzijdse liefde.

Belangstellenden zijn hartelijk welkom op het adres Koningin Julianalaan 22, Mijdrecht. Lees de complete tekst op cgkmijdrecht.nl/nieuwsartikel Thuis live of achteraf de viering bekijken kan via cgkmijdrecht.nl/onlinediensten