Bijbelboek Orgel

Indien Christus in u is, dan is wel het lichaam dood vanwege de zonde, maar de geest is leven vanwege de gerechtigheid.

Romeinen 8:10

Nieuws

Terug naar overzicht

De Wegwijzer over herstel van de onderlinge gemeenschap


Datum: 14 augustus 2017

Zondag 20 augustus leidt ds. G. Vos beide diensten in De Wegwijzer. In de morgendienst, aanvang 10 uur, is de schriftlezing Exodus 12 tot 16. Farao moest ermee instemmen dat Israel stopte met de verering van farao om terug te keren naar de verering van de God van Abraham. Na negen plagen was farao nog niet bereid. Dan komt de tiende plaag in het gebied van Egypte en Israel. Egypte accepteerde geen genade. Israel wel. Onmiddellijk merken de mensen dat Gods beloften weer worden vervuld. Ze ontkomen aan het leger van farao en aan de dreigende honger en dorst.

In de avonddienst, die begint om 18:30 uur, draait het om 1 Johannes 3:15. Het is onmogelijk dat iemand Christus kent en zijn broeder en zuster (de gemeenteleden) niet liefheeft. Onthutsend is het wanneer gelovigen zich onttrekken aan de gemeenschap met elkaar. Wanneer zelfs tijdens de warme maaltijd gezinsleden alsmaar bezig zijn met hun smartphone. Wanneer leren we Christus nu eens zo echt kennen, dat de onderlinge gemeenschap zich weer herstelt? Belangstellenden zijn hartelijk welkom op het adres Koningin Julianalaan 22, Mijdrecht. Lees de complete tekst op cgkmijdrecht.nl/nieuwsartikel Thuis live of achteraf de viering bekijken kan via cgkmijdrecht.nl/onlinediensten