Bijbelboek Orgel

Daarom spreek Ik tot hen in gelijkenissen, omdat zij ziende niet zien en horende niet horen of begrijpen.

Matthe├╝s 13:13

Nieuws

Terug naar overzicht

De Wegwijzer over hoe God ons kan bereiken


Datum: 08 augustus 2017

Zondag 13 augustus leidt ds. G. Vos beide diensten in De Wegwijzer. In de morgendienst, aanvang 10 uur, is de schriftlezing Exodus 7 tot 11. Mozes en Aaron hebben aan de Egyptische Farao de vraag voorgelegd: Geef mijn volk vrijaf van de slavendienst opdat het enkele dagen zijn God kan dienen in de woestijn. Bij het stellen van die vraag heeft Mozes zijn staf op de grond geworpen, die onmiddellijk in een slang veranderde. Zo maakte God aan farao duidelijk: Mozes en Aaron spreken namens mij. Farao wilde die ruimte niet geven. Er waren tien plagen voor nodig om zover te komen. Zijn wij anders dan farao? Hoe kan God ons bereiken in deze tijd van de Heilige Geest?
In de avonddienst, die begint om 18:30 uur, herdenken we 500 jaar reformatie. De vraag van Luther was: Hoe vind ik Gods genade? En de vraag van Calvijn was: Hoe vindt God ons door zijn Heilige Geest?
Belangstellenden zijn hartelijk welkom op het adres Koningin Julianalaan 22, Mijdrecht. Lees de complete tekst op cgkmijdrecht.nl/nieuwsartikel Thuis live of achteraf de viering bekijken kan via cgkmijdrecht.nl/onlinediensten