Orgel Bijbelboek

Hoor, Israël: de HERE is onze God; de HERE is één! Gij zult de HERE, uw God, liefhebben met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw kracht.

Deuteronomium 6:4-5

Nieuws

Terug naar overzicht

De Wegwijzer over de gelijkenis van de zaaier


Datum: 03 augustus 2017

Zondagmorgen 6 augustus leidt student G. van Vliet uit Amsterdam de dienst om 10 uur in De Wegwijzer. De preek zal gaan over de gelijkenis van de zaaier uit Mattheus 13:1-9 en 18-23. De kern van deze gelijkenis is dat God de boodschap van Zijn Rijk verspreidt en dat het Woord van dit Koninkrijk verspreidt wordt als zaad op een akker. Van belang is dan wel hoe dit woord ontvangen wordt. Het kan afketsen zodat het niet eens gehoord wordt. Het kan met enthousiasme ontvangen worden, maar niet doordringen omdat het niets mag kosten. Het kan doordringen zonder dat het vrucht draagt omdat er andere dingen zijn die het overwoekeren. En het kan ontvangen worden in een hart dat er voor open staat zodat het vrucht draagt. Vrucht dragen wordt zichtbaar in gehoorzaamheid aan Jezus' woorden.

De avonddienst begint om 18:30 uur, de voorganger is dan ds. W.F. van der Rhee uit Cappelle a/d IJssel.

Belangstellenden zijn hartelijk welkom op het adres Koningin Julianalaan 22, Mijdrecht. Lees de complete tekst op cgkmijdrecht.nl/nieuwsartikel Thuis live of achteraf de viering bekijken kan via cgkmijdrecht.nl/onlinediensten