Orgel Bijbelboek

Want gij waart vroeger duisternis, maar thans zijt gij licht in de Here.

Efeziers 5:8

Nieuws

Terug naar overzicht

Niet heersen, maar dienen in De Wegwijzer


Datum: 13 juni 2017

Zondag 18 juni om 10 uur leidt ds. G. Vos de morgendienst in De Wegwijzer. "U bent het die mij vertrouwen gaf, toen ik aan mijn moeders borst lag." "Vanaf de moederschoot bent u mijn God." Prachtige woorden uit psalm 22 die de rode draad vormen in de dienst waarin Bodine Mastwijk wordt gedoopt.
Ds. L.J. Koopman leidt de avonddienst die begint om 18:30 uur. Als het over de kerk gaat, dan denken we vaak aan een kerkgebouw of aan het instituut van de kerk. Met dat laatste bedoelen we de manier waarop de kerk is georganiseerd. Aan de ene kant begrijpt iedereen dat het belangrijk is om samen afspraken te maken zodat de dingen goed geregeld zijn. Aan de andere kant staat het instituut kerk vaak bekend als log, traag, ouderwets, en als een organisatie die streeft naar het uitoefenen van macht, zowel in de geloofsgemeenschappen als in de samenleving. Nu moeten we eerlijk schuld belijden dat we als kerk onze macht niet zelden misbruikt hebben ten koste van ander mensen. Daardoor zijn veel mensen tot op de dag van vandaag beschadigd geraakt. Juist daarom is het goed om samen te luisteren naar wat God zegt over de kerk: hoe heeft Hij Zijn kerk bedoeld, en hoe geven we daar in de praktijk handen en voeten aan? Naar het voorbeeld van onze Here Jezus Christus en door zijn genade kun je zeggen wat de grondregel in de kerk behoort te zijn: niet heersen, maar dienen. Daarover schrijft de apostel Paulus in 1 Korinte 12, wat ook meteen het thema is in deze dienst: De kerk als het lichaam van Christus. Wees welkom! Adres: Koningin Julianalaan 22, Mijdrecht. Lees de complete tekst op cgkmijdrecht.nl/nieuwsartikel Thuis live of achteraf de viering bekijken kan via cgkmijdrecht.nl/onlinediensten