Bijbelboek Orgel

Vertrouw op de HERE met uw ganse hart en steun op uw eigen inzicht niet. Ken Hem in al uw wegen, dan zal Hij uw paden recht maken.

Spreuken 3:5-6

Nieuws

Terug naar overzicht

Hemelvaart gedenken in De Wegwijzer


Datum: 25 mei 2017

Steeds weer kom je de gedachte tegen dat de mensen in de tijd van Jezus lichtgelovig waren en bevattelijk voor sterke verhalen. Wanneer de opgestane en verheerlijkte Christus aan zijn discipelen verscheen trof hij zijn trouwe leerlingen aan in ongeloof en twijfel. De Here Jezus heeft veertig dagen genomen om het vertrouwen te herstellen. Daarom werd hij opgenomen in de hemel. Om de leiding te krijgen over de gemeente die in Hem gelooft. Afgezien van het geloof moet er nog iets worden hersteld. De bereidheid om zich te laten inschakelen en zich toe te laten rusten, door de Geest van God zelf. We leven dus niet om te twijfelen, maar we leven om te dienen door het geloof en door de verbinding met Christus.