Bijbelboek Orgel

Zeg niet: Ik zal het kwaad vergelden; wacht op de HERE, Hij zal u helpen.

Spreuken 20:22

Nieuws

Terug naar overzicht

De Wegwijzer over leven in geloof en liefde


Datum: 22 mei 2017

Zondag 28 mei leidt student J. van Limbeek uit Apeldoorn beide diensten in De Wegwijzer. Om 10 uur staat de geschiedenis van Zacheüs uit Lucas 19 centraal. Hij probeert de Heere Jezus te zien, maar het komt erop aan dat Hij Zacheüs juist ziet. Jezus ziet hem en roept hem. Hij gaat dan inzien dat zijn oude, zondige leven niet goed is en doordat Christus hem als verloren mens heeft opgezocht, wordt hij gered. Op de zondag tussen hemelvaart en pinksteren ('wezenzondag') is ook dat een mooie lijn voor ons. Leven wij met verwachting en in geloof op Christus?
In de middagdienst om 17 uur wordt die vraag vanuit Paulus' brief aan Thessalonica (1 Thess 4,13-5,11) ook gesteld. In dit gedeelte, dat uitleg geeft over het hoe en wat rondom Jezus' (weder)komst op aarde blijkt dat dit ook betekenis heeft voor ons leven. Leven we als kinderen van het duister, of van het licht? Het is één van tweeën. Moge het opstandingslicht van Pasen over ons leven schijnen, zodat we leven in geloof en liefde.
Belangstellenden zijn hartelijk welkom op het adres Koningin Julianalaan 22, Mijdrecht. Lees de complete tekst op cgkmijdrecht.nl/nieuwsartikel Thuis live of achteraf de viering bekijken kan via cgkmijdrecht.nl/onlinediensten