Bijbelboek Orgel

Want hoger dan de hemel is uw goedertierenheid, tot aan de wolken reikt uw trouw.

Psalmen 108:5

Nieuws

Terug naar overzicht

Vrucht dragen in De Wegwijzer


Datum: 15 mei 2017

Zondag 21 mei leidt ds. G. Vos beide diensten in De Wegwijzer. Om 10 uur gaat de preek over Johannes 15. Als 'ranken' van Abraham waren de Israëlieten geroepen om vrucht te dragen onder de volken. Om de volken te doen delen in de zegen van Israel. Het liep vast in onwil en onvermogen. Jezus maakt zichzelf tot wijnstok. Christus noemt zijn leerlingen 'ranken'. In hem zullen ze vrucht dragen, dat is een belofte. Na de dienst is er een bespreking, waarin de vraag centraal staat: Wat betekent deze belofte van Christus voor ons leven?
In de middagdienst om 17 uur willen we na denken over het leven na dit leven. Het weinige wat we daarover weten is veelzeggend.
Belangstellenden zijn hartelijk welkom op het adres Koningin Julianalaan 22, Mijdrecht. Lees de complete tekst op cgkmijdrecht.nl/nieuwsartikel Thuis live of achteraf de viering bekijken kan via cgkmijdrecht.nl/onlinediensten