Orgel Bijbelboek

En het overige viel in goede aarde en opkomende en uitstoelende gaf het vrucht, en het droeg tot dertigvoud, zestigvoud en honderdvoud toe.

Marcus 4:8

Nieuws

Terug naar overzicht

De kracht van de opstanding in De Wegwijzer


Datum: 24 april 2017

Op zondag 30 april leidt ds. G. Vos beide diensten in De Wegwijzer. Om 10 uur wordt Exodus 1 gelezen. Uitgerekend door de verachte Israëliet Jozef heeft God in trouw voor Egypte en voor het volk Israel gezorgd, en het volk groeide. De opvolgers van Jozef begonnen bang te worden en bedachten slavenarbeid. En Israel begon het geloof te verliezen. Maar God verloor niet het volk.
Om 17 uur is de schriftlezing Kolossenzen 3: 1-3. Dat gaat over de kracht van de opstanding. Christus leeft, want Hij is opgestaan. Hij verzamelt de mensen bij Zich en bij elkaar. Hij doet mensen opstaan tot een nieuw leven. De liefde tot God en tot elkaar komt terug. En ook de oprechtheid komt terug. En de reinheid. En de mededeelzaamheid. Zowel wat betreft het geloof als het samenleven.
Belangstellenden zijn hartelijk welkom op het adres Koningin Julianalaan 22, Mijdrecht. Lees de complete tekst op cgkmijdrecht.nl/nieuwsartikel Thuis live of achteraf de viering bekijken kan via cgkmijdrecht.nl/onlinediensten