Bijbelboek Orgel

Wordt nuchter en waakzaam. Uw tegenpartij, de duivel, gaat rond als een brullende leeuw, zoekende wie hij zal verslinden. Wederstaat hem, vast in het geloof, wetende, dat aan uw broederschap in de wereld hetzelfde lijden wordt toegemeten.

1 Petrus 5:8-9

Nieuws

Terug naar overzicht

Pasen vieren in De Wegwijzer


Datum: 10 april 2017

Op vrijdag 14 april is het Goede Vrijdag. In de avonddienst (aanvang 19:30 uur, voorganger ds. G. Vos) wordt de kruisdood van Jezus herdacht. Onbeschrijfelijk is het hoe Jezus is bespot en ontluisterd. We lezen erover in Marcus 15 vers 16-39. Een kruis werd toepast om iemands goede naam definitief te ruïneren. Iedereen deed mee. Gelovigen, heidenen en voorbijgangers. Samen tergen ze deze zwakke Christus om alsnog zijn kracht te tonen. Echter: als hij zijn kracht zou tonen dan zou hij hen in de schande laten.

Zondag 16 april is het Eerste Paasdag. Wat doet de opstanding van Christus met ons intellect, met ons hart en met onze verantwoordelijkheid? Om 10 uur leidt ds. Vos een zangdienst met een boodschap over Marcus 16 vers 1-8.

Tijdens de middagdienst om 17 uur is de voorganger ds. S. Otten uit Papendrecht en het thema: Van het graf af! We staren ons blind op tegenslagen. Staan als versteend bij de dood. Zien geen weg meer voor ogen om verder te gaan. De opgestane Here Jezus zegt: 'Ga naar Galilea, daar zullen jullie Mij zien.' Blijf niet op de begraafplaats hangen, maar keer je om. Het leven tegemoet. Hem tegemoet! Leef van het graf af!

Op Tweede Paasdag leidt ds. J. van Amstel uit Ede de dienst om 10 uur.

Belangstellenden zijn hartelijk welkom op het adres Koningin Julianalaan 22, Mijdrecht. Lees de complete tekst op cgkmijdrecht.nl/nieuwsartikel Thuis live of achteraf de viering bekijken kan via cgkmijdrecht.nl/onlinediensten