Orgel Bijbelboek

Ja, wij willen de HERE kennen, ernaar jagen Hem te kennen. Zo zeker als de dageraad is zijn opgang. Dan komt Hij tot ons als de regen, als de late regen, die het land besproeit.

Hosea 6:3

Nieuws

Terug naar overzicht

Gemeentelijk leven in De Wegwijzer


Datum: 03 april 2017

Zondag 9 april leidt ds. G. Vos beide diensten in De Wegwijzer, die dan in het teken staan van de viering van het Heilig Avondmaal. Om 10 uur is de schriftlezing Marcus 14: 53-56. Jezus werd aangeklaagd omdat hij woorden uit de profeten op zichzelf betrokken had. In het Sanhedrin was erover gesproken. Als dat waar was, dan ging dat ten koste van de belangrijke posities. Het Sanhedrin wilde dus van Jezus af. Het is ons niet vreemd om te gaan voor onze positie. In het avondmaal belijden we Christus positie in ons persoonlijk en gemeentelijk leven.

Tijdens de middagdienst (aanvang 17 uur) wordt Marcus 14: 66-72 gelezen. Iemand verloochenen, ontkennen dat je iets met iemand hebt. Dat kan alleen wanneer je een relatie met iemand hebt. Wat is dat kwetsend voor die ander. Normaal gesproken kost je dat je relatie. Petrus deed dat met Jezus. Het zijn dus gelovigen die Jezus verloochenen. Hoe kunnen we dat voorkomen? Belangstellenden zijn hartelijk welkom op het adres Koningin Julianalaan 22, Mijdrecht. Lees de complete tekst op cgkmijdrecht.nl/nieuwsartikel Thuis live of achteraf de viering bekijken kan via cgkmijdrecht.nl/onlinediensten