Orgel Bijbelboek

Maar Gode zij dank, die ons de overwinning geeft door onze Here Jezus Christus.

1 Korintiers 15:57

Nieuws

Terug naar overzicht

Geloofsbelijdenis in De Wegwijzer


Datum: 27 maart 2017

Zondag 2 april leidt ds. G. Vos beide diensten in De Wegwijzer. Om 10 uur is de schriftlezing Marcus 15: 1-15. Wat is billijk? Vraag het aan een vakbondsman en een werkgever en je hoort sterke overtuigingen, maar wel verschillend en vaak tegenovergesteld. En een draaideurboef ziet het nog weer anders. Met overtuiging. Is er dan geen billijkheid? Is er dan geen gerechtigheid? Het evangelie denkt van wel. Gerechtigheid blijkt, wanneer je in je handelen rekent met wat billijk is bij God. Onbaatzuchtig, gunnend, integer. Dat blijkt wanneer Jezus voor Pilatus staat. Er zijn valse aanklachten, er is gedraai. Wat doet Pilatus?

Tijdens de middagdienst (aanvang 17 uur) is de kerntekst Hebreeën 4:15. De Here Jezus, geboren uit de maagd Maria, belijden we met de wereldkerk. De ene geeft er deze draai aan en de andere die. Gelegenheidsdraaien. Jezus was ons in alles gelijk met uitzondering van zijn geboorte, en met uitzondering van de zonde.

Belangstellenden zijn hartelijk welkom op het adres Koningin Julianalaan 22, Mijdrecht. Lees de complete tekst op cgkmijdrecht.nl/nieuwsartikel Thuis live of achteraf de viering bekijken kan via cgkmijdrecht.nl/onlinediensten