Bijbelboek Orgel

Wie een kuil graaft, zal erin vallen.

Spreuken 26:27a

Nieuws

Terug naar overzicht

Belasting betalen met munt uit vis


Datum: 13 februari 2017

Zondag 19 februari leidt C. Cornet beide diensten in De Wegwijzer. Hij studeert aan de Theologische Universiteit Apeldoorn (TUA) voor dominee.

’s Morgens om 10 uur gaat de verkondiging over Mattheüs 17:24-27. Daarin gaat het over de opdracht die Petrus krijgt om een vis te vangen. De vis die hij dan vangt, zal een muntstuk in zijn bek hebben. Daarmee moet Petrus de tempelbelasting gaan betalen voor de Heere Jezus en voor hemzelf.

Om 17 uur gaat de verkondiging over Mattheüs 18:6-9. Daar waarschuwt de Heere Jezus voor struikelblokken, waardoor je zelf komt te vallen of anderen laat vallen.

 Belangstellenden zijn hartelijk welkom op het adres Koningin Julianalaan 22, Mijdrecht. Lees de complete tekst op cgkmijdrecht.nl/nieuwsartikel Thuis live of achteraf de viering bekijken kan via cgkmijdrecht.nl/onlinediensten