Bijbelboek Orgel

Voor het grijze haar zult gij opstaan en aan de oude zult gij eer bewijzen en voor uw God zult gij vrezen: Ik ben de HERE.

Leviticus 19:32

Nieuws

Terug naar overzicht

Meekijken op het zendingsveld in De Wegwijzer


Datum: 06 februari 2017

Zondag 12 februari leidt ds. W.M. den Hertog (hij woont en werkt in Thailand) de morgendienst om 10 uur in De Wegwijzer. Wat gebeurt er op het zendingsveld? Hoe bereik je mensen met het evangelie? Die vraag is actueel als je probeert een kerk te planten in Thailand, maar ook voor de kerken in Nederland, waar de aanwezigheid van de kerk en het evangelie steeds minder vanzelfsprekend geworden is. In Kolossenzen 4 kijken we mee met een net gestart kerkje in Kolosse. Wat wil de Heilige Geest ons via die christenen toen en daar leren over kerk zijn vandaag, in Thailand of Nederland?

Om 17 uur leidt ds. G. Vos de middagdienst. Hij heeft ook op het zendingsveld gewerkt, maar dan in Mozambique. ''Dit is wat we al zo lang gemist hebben.'' Je zou verwachten, dat de mensen in de thuis gemeente van Jezus Christus dit zouden zeggen. Even leek het erop. Maar de sfeer sloeg al gauw om. U preekt het evangelie uit Jesaja 61. Doe bij ons een wonder, dan zullen we geloven. Jezus had dit elders gedaan. Toch ging hij er niet in mee. Zijn plaatsgenoten werden zo boos, dat ze hem van een helling af wilden werpen. Jezus keerde zich om en keek zijn moordenaars aan. Hij vertrok ongestoord door de woedende menigte. Een wonder! Toch was er geen geloof. Alzo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn eniggeboren zoon gegeven heeft. Johannes 3:16, de bekendste tekst. Wat is die liefde precies en hoe gaf hij zijn zoon? Wat is eniggeboren? In Johannes 3:16-20 en HC 12 wordt een kijkje achter de coulissen gegeven!

 Belangstellenden zijn hartelijk welkom op het adres Koningin Julianalaan 22, Mijdrecht. Lees de complete tekst op cgkmijdrecht.nl/nieuwsartikel Thuis live of achteraf de viering bekijken kan via cgkmijdrecht.nl/onlinediensten