Orgel Bijbelboek

Rijken en armen ontmoeten elkander; hun aller Maker is de HERE.

Spreuken 22:2

Nieuws

Terug naar overzicht

Johannes de Doper roept op tot berouw


Datum: 09 januari 2017

Zondag 15 januari leidt ds. G. Vos de morgendienst om 10 uur in De Wegwijzer.
Na de geboorte en tienertijd van Christus is het een poos stil in het evangelie. Totdat Johannes de Doper de mensen oproept om zich voor te bereiden op de ontmoeting met Christus, door berouw te hebben. Vals berouw is berekenend, vraagt aandacht voor zichzelf en brengt je niets. Echt berouw is om God, hoe mensen omgingen met zijn goedheid, trouw en gerechtigheid, in het zenden van zijn zoon. Echt berouw verbindt ons met bronnen van God als vergeving, blijdschap, bereidwilligheid en liefde.
In de middagdienst (aanvang 17 uur) leidt ds. H. van Eeken uit Delft de dienst met het thema: Onze hulp is in de Naam van de Heer. Als iemand een goede naam heeft, dan geeft dat vertrouwen. Zo gaan we liever naar een arts met een goede naam dan een slechte. In de kerk geloven we dat onze hulp ligt in de Naam van God. In de verkondiging legt de predikant uit wat dit betekent en waarom hier goede redenen voor zijn.
Belangstellenden zijn hartelijk welkom op het adres Koningin Julianalaan 22, Mijdrecht. Lees de complete tekst op cgkmijdrecht.nl/nieuwsartikel Thuis live of achteraf de viering bekijken kan via cgkmijdrecht.nl/onlinediensten