Bijbelboek Orgel

Maar nu, zo zegt de HERE, uw Schepper, o Jakob, en uw Formeerder, o Israel: Vrees niet, want Ik heb u verlost, Ik heb u bij uw naam geroepen, gij zijt Mijn.

Jesaja 43:1

Nieuws

Terug naar overzicht

Kerst vieren in De Wegwijzer


Datum: 19 december 2016

Op zaterdagavond 24 december om 18.30 uur is er een kerstfeestviering voor kinderen. Ouders, grootouders, buren, tantes en ooms worden uitgenodigd voor de musical ''Het lege boek''. Alle kinderen uit Mijdrecht zijn welkom en mogen met hun begeleiders komen.

Op eerste Kerstdag leidt ds. G. Vos beide diensten in De Wegwijzer.

Om 10 uur gaat het vanuit Lukas 2 over de vraag wat Christus verandert en nog meer zal veranderen aan het donker wat er is in onze samenleving en vooral ook in ons persoonlijk leven.

's Middags is de aanvang 17 uur. De Duitse schrijver Gunther Walraff schreef een boek: ''Gans Unten''. Hij heeft lange tijd zich voorgedaan als een Turkse medeburger om alles te ondergaan wat migranten meemaken als gastarbeider in de Duitse industrie. Undercover. Om een zwartboek te schrijven. Jezus is mens geworden. Om mensen bewust te maken hoe ze zich van God hebben vervreemd en hoezeer God hen opzoekt in Christus. Dat is een heel ander verhaal. Vanuit Lukas 2 is te lezen hoe de Zoon van God in alles aan ons gelijk is geworden.

Belangstellenden zijn hartelijk welkom op het adres Koningin Julianalaan 22, Mijdrecht. Lees de complete tekst op cgkmijdrecht.nl/nieuwsartikel Thuis live of achteraf de viering bekijken kan via cgkmijdrecht.nl/onlinediensten