Bijbelboek Orgel

Maar nu, zo zegt de HERE, uw Schepper, o Jakob, en uw Formeerder, o Israel: Vrees niet, want Ik heb u verlost, Ik heb u bij uw naam geroepen, gij zijt Mijn.

Jesaja 43:1

Nieuws

Terug naar overzicht

Evangelisatieconsulent in De Wegwijzer


Datum: 05 december 2016

Zondagmorgen 11 december leidt ds. P.L.D. Visser uit Veenendaal de dienst om 10 uur in De Wegwijzer. Hij is legerpredikant en ook evangelisatieconsulent. De verkondiging gaat over Handelingen 9: 36-43, over het werk dat God in Joppe doet. Het is nog in de wittebroodsweken van de christelijke gemeente en Dorkas doet geweldig werk in Joppe. Ze heeft oog voor de nood van de bewoners en is creatief in het helpen. Zo maakt ze kleding voor arme weduwen en ondersteunt ze mensen die het financieel moeilijk hebben. Wanneer ze plotseling sterft lijkt het werk dat God door haar doet te stoppen. De gemeente legt zich er echter niet bij neer, en door een verrassende afloop wordt Joppe op de kop gezet. Veel mensen gaan geloven in Jezus Christus.

Om 17 uur leidt ds. H. Jonkman uit Dronten de middagdienst. De verkondiging gaat over Genesis 28: 16–17, het thema is: Onder een open hemel. Ons leven kan soms heel donker geworden zijn, waarbij alles blijkbaar fout gaat in ons leven en God ver weg lijkt te zijn, voor ons gevoel. Jakob was op de vlucht voor de woede van zijn broer Ezau. Jakob had het wel goed verknald.... Maar in de diep donkere nacht verschijnt God aan Jakob – dat had hij nou net niet verwacht. Hoe bijzonder is de God van de bijbel: in de kerstnacht verschijnt God opnieuw op een verrassende manier. Het meest wonderlijke hiervan is dat God zelf de hemel opent voor mensen die het totaal verknald hebben en daardoor geeft Hij weer moed, openheid en licht. Ook vandaag!

Belangstellenden zijn hartelijk welkom op het adres Koningin Julianalaan 22, Mijdrecht. Lees de complete tekst op cgkmijdrecht.nl/nieuwsartikel Thuis live of achteraf de viering bekijken kan via cgkmijdrecht.nl/onlinediensten