Orgel Bijbelboek

Wordt nuchter en waakzaam. Uw tegenpartij, de duivel, gaat rond als een brullende leeuw, zoekende wie hij zal verslinden. Wederstaat hem, vast in het geloof, wetende, dat aan uw broederschap in de wereld hetzelfde lijden wordt toegemeten.

1 Petrus 5:8-9

Nieuws

Terug naar overzicht

Ruth naar Bethlehem in De Wegwijzer


Datum: 17 oktober 2016

 Zondagmorgen 23 oktober verzorgt ds. J. Breman uit Zwijndrecht de diensten in De Wegwijzer. Hij diende deze gemeente in de periode 1983 - 1994.

 In de morgendienst (aanvang 10 uur) gaat het over het onderwerp: 'Toeval? God incognito'. De geschiedenis van Ruth, een jonge vrouw uit het heidense Moab lijkt van toevalligheden aan elkaar te hangen. Door de kracht van het geloof in de God van Israël is Ruth met haar schoonmoeder Naomi meegegaan is naar Bethlehem in Juda. Eenmaal daar aangekomen stapelt de ene zegen zich op de andere. Met behulp van het inzicht dat haar schoonmoeder Naomi door haar wandel met God heeft gekregen leert ook Ruth dat het leven niet van toevalligheden aan elkaar hangt, maar dat God een (heils)plan met haar leven heeft! Diezelfde God leeft ook vandaag en wil u en jou graag bekend maken met Zijn plan voor uw(jouw) leven! Als u (heils)nieuwsgierig bent, komt u gerust!

 In de middagdienst (aanvang 17 uur) staat centraal dat er een grote Hogepriester is (Jezus) die voor ons de weg naar het hemelse heiligdom geopend heeft. Zodat u en jij en ik nu al in dit leven werkelijk mogen naderen tot de troon en het heiligdom van die God, die hemel en aarde heeft gemaakt. Wat een indrukwekkend voorrecht. Laten we daar vrijmoedig gebruik van maken. Het begint met luisteren naar deze boodschap! Wees van harte welkom!

Adres: Koningin Julianalaan 22, Mijdrecht. Lees de complete tekst op cgkmijdrecht.nl/nieuwsartikel Thuis live of achteraf de viering bekijken kan via cgkmijdrecht.nl/onlinediensten