Orgel Bijbelboek

Mijn broeders, houdt uw geloof in onze Here der heerlijkheid, Jezus Christus, vrij van aanzien des persoons.

Jakobus 2:1

Nieuws

Terug naar overzicht

De Wegwijzer over het lijden van deze wereld


Datum: 29 augustus 2016

Zondag 4 september leidt ds. G. Vos beide diensten in De Wegwijzer.

   Om 10 uur is er een kinderdienst (voorbereid met de zondagsschool) en gaat het over Exodus 3. Tijdens de verkondiging kijken we naar beelden van een moedereend, die uit het nest in een boom fladdert. De eendenkuikens springen er achter aan, ze ploffen in de bladeren, om vervolgens vlug weg te komen. Ze gaan achter moeder aan, die voorop gaat en ze in veiligheid brengt. In het boek Exodus is te zien hoe God voorop gaat om zijn volk in veiligheid te brengen.

 De middagdienst begint om 17:00 uur, kerntekst is Mattheus 10 vers 31. Tijdens de verkondiging wordt geprobeerd om na te denken over het lijden van deze wereld en het vaderschap van God. Voordat hij ons schiep was hij al vader. Ouders die alsmaar voorkomen dat hun kind een pijntje voelt, of een keertje op straat of uit de boom valt, doen hun kinderen kwaad met de beste bedoelingen. Dat bleek onlangs uit een groot onderzoek. Ouders doen er goed aan de confrontatie met leed niet helemaal te voorkomen maar te begeleiden. Er zijn kinderen als kasplantjes grootgebracht, waardoor ze niet opgewassen zijn tegen het leven in de wereld. De vraag: "Waar is God in ons lijden?" blijkt een belangrijke oorzaak voor de vertrouwensbreuk tussen gelovigen en God. Hoe moeilijk ook: daarover wordt in de verkonding bij een open Bijbel zo goed mogelijk nagedacht.

  Belangstellenden zijn hartelijk welkom op het adres Koningin Julianalaan 22, Mijdrecht. Lees de complete tekst op cgkmijdrecht.nl/nieuwsartikel Thuis live of achteraf de viering bekijken kan via cgkmijdrecht.nl/onlinediensten