Orgel Bijbelboek

Wie op de HERE vertrouwen, zijn als de berg Sion, die niet wankelt, maar voor altoos blijft.

Psalmen 125:1

Nieuws

Terug naar overzicht

De Wegwijzer over de Schepping


Datum: 09 augustus 2016

Zondag 14 augustus leidt ds. G. Vos na zijn vakantie weer beide kerkdiensten in De Wegwijzer.

 Om 10 uur is de schriftlezing Handelingen 5 vers 12-41. De eerste Christenen kunnen er niet omheen dat Christus na zijn opstanding doorgaat met zijn werk. Je merkt dat ze telkens weer moeten bekomen van Zijn buitengewone daden. De toenmalige geestelijke leiders begonnen alles op alles te zetten om het geloof in de opgestane eruit 'te rammen'. Hoe moet dat aflopen?

 De avonddienst begint om 18:30 uur, de schriftlezing is Lukas 24: 25-35. Uit de Heidelbergse Catechismus wordt van Zondag 9 vraag en antwoord 26 in de verkondiging uitgelegd. Hoe zou Jezus denken over onze oorsprong? Over de Schepping? Als iemand daar iets over te zeggen heeft is hij het wel. Ik geloof in God de Vader, Schepper van de hemel en de aarde. Beleed Hij dit ook? Zou Hij dit meezingen?

  Belangstellenden zijn hartelijk welkom op het adres Koningin Julianalaan 22, Mijdrecht. Lees de complete tekst op cgkmijdrecht.nl/nieuwsartikel Thuis live of achteraf de viering bekijken kan via cgkmijdrecht.nl/onlinediensten