Orgel Bijbelboek

En doet bij dit alles de liefde aan, als de band der volmaaktheid.

Kolossenzen 3:14

Nieuws

Terug naar overzicht

Vis met zilverstuk in De Wegwijzer


Datum: 25 juli 2016

Zondag 31 juli leidt ds. B. Witzier uit Houten de morgendienst in De Wegwijzer.

 Om 10 uur is de schriftlezing Mattheus 17: 22-27. Petrus moet op bevel van Jezus een vis vangen om een zilverstuk uit zijn bek te halen en er de belastinginner mee te betalen. Zo maakt onze Heiland duidelijk dat Hij de schuld betaalt voor Petrus en voor jou. Maar jij moet wel gaan vissen.

 De avonddienst begint om 18:30 uur en wordt door ds. D.P. Verdouw uit Hengelo geleid.

  Belangstellenden zijn hartelijk welkom op het adres Koningin Julianalaan 22, Mijdrecht. Lees de complete tekst op cgkmijdrecht.nl/nieuwsartikel Thuis live of achteraf de viering bekijken kan via cgkmijdrecht.nl/onlinediensten